Universiteto verslo plėtros strategija


Strategijos rengimo metodologiniai klausimai Klaipėdos universiteto integruotos plėtros strategija rengiama įgyvendinant projektą Nr. Numatoma integruotos plėtros strategiją įgyvendinti nuo jos patvirtinimo datos iki metų.

universiteto verslo plėtros strategija

Klaipėdos universiteto integruotos plėtros strategija rengiama ar turėčiau pirkti savo akcijų pasirinkimo sandorius Projekto Klaipėdos universiteto vidaus valdymo sąrangos tobulinimas projekto kodas VP Analizuojant techninę užduotį Klaipėdos universiteto integruotos plėtros strategijai paruošti buvo nustatyta, kad joje keliami reikalavimai ir nustatyti planavimo principai atitinka LR Vidaus reikalų ministerijos Strateginių planų rengimo savivaldybėse tobulinimo rekomendacijos Praktiniai patarimai rengiantiems savivaldybių plėtros ir savivaldybių veiklos planus.

Todėl tolimesniame Klaipėdos universiteto integruotos plėtros strategijos rengime buvo remtasi aukščiau nurodytomis rekomendacijomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Techninė užduotis Klaipėdos universiteto integruotos plėtros strategijai paruošti iškarto apibrėžė strateginio planavimo metodiką, universiteto verslo plėtros strategija, kad privaloma atlikti PEST ir SSGG analizes, misijos ir vizijos formavimą, strateginių tikslų nustatymą, uždavinių ir rezultatų formavimą, stebėsenos ir atsiskaitymo už rezultatus principų pasiūlymą.

Atsižvelgdami į techninėje užduotyje nurodyta metodiką, buvo įvertinti keli metodiniai aspektai, kurie vėliau pritaikyti rengiant Klaipėdos universiteto integruotos plėtros strategiją: 1. PEST analizės išvados buvo gautos pirmiausiai atlikus organizacijos politinės, ekonominės, socialinės, technologinės aplinkų analizę ir nustačius pagrindinius veiksnius. Po to, sekė šių veiksnių vertinimas per jų poveikį ir poveikio tendenciją tiriamai organizacijai; 2.

universiteto verslo plėtros strategija

SSGG analizės išvados buvo gautos atlikus organizacijos vidinių veiksnių analizę, nustatant stiprybes ir silpnybes, bei remiantis PEST analizės išvadomis nustatant organizacijos galimybes ir grėsmes. Visi šie punktai buvo aptariami KU strateginio planavimo grupės posėdžiuose; 6. Arimavičiūtė Viešojo sektoriaus institucijų strateginis valdymas Vilnius,prof.

  • Сначала используемые пароли были довольно короткими, что давало возможность компьютерам АНБ их «угадывать».
  •  Спокойно, Джабба, - предупредил директор.
  • KLAIPĖDOS UNIVERSITETO INTEGRUOTOS PLĖTROS STRATEGIJA - PDF Nemokamas atsisiuntimas
  • Если будет ошибка, мы попробуем снова, пока не добьемся успеха.
  • Prekiauti ant kaip mūsų bitkoinais

Jucevičius Strateginis organizacijų vystymas Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras,prof. Obrazcovas Valdymo ir administravimo metodai Vilnius: Eugrimas,prof. Vasiliauskas Strateginis valdymas Kaunas: Technologija, Analizės ir vertinimo pagrindu nustatytos kiekvienos aplinkos pagrindinių veiksnių tendencijos ir poveikis.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Vertinant tendencijas buvo analizuojama ar jos didėja, ar mažėja, o vertinant išorinės aplinkos veiksnių poveikio pobūdį ar jis neigiamas, ar teigiamas analizuojamos organizacijos atžvilgiu. Ši analizė leido suformuoti politinių, ekonominių, socialinių ir technologinių veiksnių poveikių ir tendencijų matricas lentelėskurios pateikia aiškų vaizdą apie keturių išorinių aplinkų daromą įtaką analizuojamai organizacijai.

Toliau remiantis likusiais veiksniai, suformuotas teigiamų ir neigiamų tendencijų apibendrinimai lentelė. Politinių veiksnių poveikis ir tendencijos Poveikis Neigiamas Egzistuoja grėsmė, kad dėl naujo mokslo ir studijų sistemos valdymo modelio orientacija į rezultatą, išaugs valstybės institucijų įtaka universitetams. Šalies universitetai yra silpni ir nepajėgūs atskirai konkuruoti tarptautinėje mokslo ir studijų rinkoje.

Люди на соседних койках приподнялись и внимательно наблюдали за происходящим. В дальнем конце палаты появилась медсестра и быстро направилась к. - Хоть что-нибудь, - настаивал Беккер. - Немец называл эту женщину… Беккер слегка потряс Клушара за плечи, стараясь не дать ему провалиться в забытье.

LR neturi aiškių mokslinių tyrimų prioritetinių plėtros krypčių. Šiuo metu vyksta jų formavimas. Teigiamas ES ir LR mokslo ir studijų strateginės nuostatos numato skatinti Lietuvos mokslo ir studijų integraciją į Europos Sąjungos erdvę ir tam užtikrinti reikalingą finansavimą.

Tai sudaro prielaidas aukštojo mokslo kokybės gerinimui įsisavinant ES šalių gerąją praktiką.

universiteto verslo plėtros strategija

ES mokslo ir studijų strateginės nuostatos skatina vieningos mokslo ir studijų erdvės sukūrimą ir sudaro galimybes pritraukti studentus iš kitų šalių. Dažna aukštojo mokslo teisės aktų kaita, dažnai atspindi partinius, o ne šalies interesus.

А теперь уходите! - Он повернулся к Бринкерхоффу, с побледневшим лицом стоявшему возле двери.  - Вы оба. - При всем моем уважении к вам, сэр, - сказала Мидж, - я бы порекомендовала послать в шифровалку бригаду службы безопасности - просто чтобы убедиться… - Ничего подобного мы делать не будем.

Tai gali trukdyti Universiteto sprendimams. Formuojamas naujas mokslo ir studijų sistemos valdymo modelis iš orientacijos į procesą į orientaciją į rezultatą.

  • Должно быть что-то самое простое.
  • Там, за ней, его обратный билет.
  • Беккер все же надеялся, что в клинике осталась какая-то регистрационная запись - название гостиницы, где остановился пациент, номер телефона, по которому его можно найти.
  • Geriausia ea prekybos sistema

Remiantis politinės aplinkos veiksnių poveikio ir tendencijos matrica daromi apibendrinimai. Politinės aplinkos veiksnių teigiamų tendencijų apibendrinimas: 1. ES studijų strateginės nuostatos skatina vieningos studijų erdvės sukūrimą ir sudaro galimybes pritraukti studentus iš kitų šalių. Politinės aplinkos veiksnių neigiamos tendencijų apibendrinimas: 1.

Šalies universitetai yra silpni ir nepajėgūs atskirai konkuruoti tarptautinėje mokslo ir studijų rinkoje lentelė. Ekonominių veiksnių poveikis ir tendencijos Poveikis Neigiamas Nedarbo lygis m.

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas Mokslo ir arba meno veikla Teigiamas Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika Sprendimų priėmimas: didelis dėmesys strateginiams prioritetams, tvirta lyderystė, kurią užtikrina vadovybė, vadovaudamasi kolegialumo principu ir įsipareigojimu kurti kolektyvinio dalyvavimo kultūrą; veiksminga sprendimų priėmimo procedūra.

Jaunimo 15 24 metų amžiaus nedarbo lygis m. Tokia situacija išliks artimiausius kelis metus. Augantis nedarbo lygis, ypač tarp žmonių su viduriniu išsilavinimu ir neseniai baigusiųjų aukštojo mokslo studijas, rodo, kad yra prasta studijų kokybė ir menkas studijų prieinamumas brangu, nepatogu studijuoti, nėra reikiamų specialybių ir pan.

Namų ūkiai dėl mažų pajamų ir kylančių kainų negali perskirstyti savo biudžetų ir skirti daugiau lėšų švietimo paslaugoms įsigyti. Visiems valstybiniams universitetams mažėjo valstybės biudžeto asignavimai.

Regioniniams universitetams jie sumažėjo per pusę. Teigiamas Lietuvos BVP rodo, kad visos ūkio šakos atsigauna. Tačiau dėl lėto augimo namų ūkiai vartojimo nedidina. Ši tendencija išliks artimiausius porą metų. Pastaruosius kelis metus augo šalies universitetų pajamos iš užsienio institucijų ir šalies juridinių asmenų.

Tikėtina, kad tokia tendencija išliks ir ateityje. Ekonominės aplinkos veiksnių teigiamų tendencijų apibendrinimas: 1. Dėl ekonominio atsigavimo atsiranda universiteto verslo plėtros strategija pritraukti lėšų iš šalies ir užsienio verslo įmonių.

universiteto verslo plėtros strategija

Ekonominės aplinkos veiksnių neigiamos tendencijų apibendrinimas: 1. Dėl augančio nedarbo, ypač tarp žmonių su viduriniu išsilavinimu ir neseniai baigusiųjų aukštojo mokslo studijas, sunku pritraukti studentus galinčius mokėti už brangesnį mokslą. Todėl dėl pinigų stokos sunku spręsti studijų kokybės problemas ir didinti studijų prieinamumą lentelė. Tačiau gimstamumo tendencija rodo, kad po penkerių metų ženkliai sumažės galinčių studijuoti asmenų skaičius.

Atvira paskaita apie verslo plėtros strategiją – Verslo fakultetas

Didėjant pajamų nelygybei Lietuvoje, kuri viena didžiausių tarp ES valstybių narių, atsiranda grėsmė, kad dalis norinčių studijuoti asmenų negalės skirti pakankamai lėšų brangiai kainuojančioms universitetinėms studijoms. Daugėja namų ūkių turinčių finansinius įsipareigojimus tame tarpe studijų paskolas ir kuriems paskolos Teigiamas Daugėja studentų išvykstančių studijuoti į kitas Europos Sąjungos valstybes projektų ir mainų programų pagrindu.

Taip šalies universitetai gali valdyti studentų nubyrėjimo procesus dėl poreikio studijuoti užsienyje. Todėl atsiranda grėsmė, kad dalis norinčių studijuoti asmenų negalės skirti pakankamai lėšų brangiai kainuojančioms universitetinėms studijoms. Didėjant emigracijos srautui iš Lietuvos, daugiausiai išvažiuoja galimi dabarties studentai du iš trijų emigrantų buvo metų amžiaus ir potencialūs ateities studentai m.

Imigracinių srautų apimtys iš kitų šalių neleidžia tikėtis, kad bus kompensuotas prarastų studentų skaičius dėl emigracijos. Nuo m. Šio skaičiaus mažėjimas ateityje gali nulemti ir mokslininkų skaičiaus mažėjimą.

Šalyje išleidžiama mažiau gamtos, technikos ir taikomųjų mokslų absolventų nei ES vidurkis. Artimiausiu laiku išliks tokios pat tendencijos. Saldo tarp išvykstančių studijuoti į užsienio šalių universitetus ir atvykstančių studijuoti į Lietuvos universitetus yra neigiamas Lietuvos universitetų nenaudai ir turi tendencija didėti.

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla

Klaipėdos universitetas turi regioninio universiteto įvaizdį Lietuvos studentų mastu. Socialinės, humanitarinės ar tiksliųjų mokslų srityse jis nefigūruoja kaip turintis aukštus reitingus ir nepretenduoja įsisprausti tarp Vilniaus ir Kauno universitetų. Tai labai žemas balas, todėl galime teigti, egzistuoja atotrūkis tarp aukštojo mokslo ir rinkos Keletą metų iš eilės daugėja Lietuvoje studentų pasirenkančių studijas užsienio kalbomis. Didėjant žinių visuomenės vaidmeniui, tikėtina, kad ateityje šis skaičius didės.

universiteto verslo plėtros strategija

Klaipėdos universitetas visuose vertinimuose figūruoja kaip vidutiniškas. Tai rodo pozicionavimo trūkumą, aiškios ilgalaikės vizijos neturėjimą. Nėra Iš visų universiteto verslo plėtros strategija skirtų išlaidų namų ūkiai daugiausiai išleidžia aukštajam tretiniam mokymui, tačiau šios išlaidos kasmet tolygiai mažėja. Daugiau nei pusė abiturientų linkę toliau mokintis universitetuose, tačiau šis skaičius linkęs mažėti.

Remiantis socialinės aplinkos veiksnių poveikio ir tendencijos matrica daromi apibendrinimai. Socialinės aplinkos veiksnių teigiamų tendencijų apibendrinimas: 1.

Nuolat auga ištęstinėse ir vakarinėse studijose besimokančių studentų skaičius.

universiteto verslo plėtros strategija

Jau šiuo metu jie sudaro apie pusę visų šalies studentų. Šalies universitetuose formuojami pakaitalai studijoms užsienyje dalis studijų vyksta užsienio kalba, arba sudaromos galimybės stažuotis išvykstant į užsienį.