Prekybos kontrolė ir ekspertų sistemos registravimas


Daugiau kontrolės be papildomo programavimo. agilesWorkflow

Euro ir kitų valiutų santykiai Prekių muitinio įvertinimo reglamentavimas Tarifinio reguliavimo priemonių efektyvumas, realus prekių apmokestinimo lygis, prekybos kontrolė ir ekspertų sistemos registravimas. Importuojamų prekių muitinės vertės nustatymas ir kontrolė yra svarbi ne tik apskaičiuojant mokesčius už importuojamas prekes, bet ir tuo, kad importuojamoms prekėms taikant vienodas, skaidrias ir prognozuojamas muitinio įvertinimo taisykles, sudaromos vienodos importo sąlygos visiems verslo dalyviams ir sąžiningai konkurencijai.

prekybos kontrolė ir ekspertų sistemos registravimas

Globalizacija ir prekybos liberalizavimas, išaugę prekybos mastai, poreikis mažinti prekių pristatymo trukmę, transporto paslaugų modernizacija, būtinybė gerinti verslo sąlygas, taip pat elektroninės komercijos augimas įpareigoja Lietuvos muitinę ieškoti efektyvesnių muitinio įvertinimo kontrolės būdų.

Muitinio įvertinimo kontrolės gerinimas padeda ne tik efektyviau kovoti su vengimu mokėti mokesčius, bet ir gerinti jų surinkimą, taip pat verslo aplinką.

prekybos kontrolė ir ekspertų sistemos registravimas

Pagrindinis muitinio įvertinimo nuostatas tarptautiniu lygmeniu įteisinantis dokumentas — Pasaulio prekybos organizacijos toliau — PPO Muitinio įvertinimo susitarimas GATT VII straipsniskuriame nustatytos taisyklės privalo būti integruotos į kiekvienos valstybės PPO narės nacionalinę muitų teisę toliau — Susitarimas. Europos Sąjungos toliau — ES mastu galiojančios Susitarimo nuostatos perkeltos į Sąjungos muitinės kodekso 70—74 str.

Europos Komisijos toliau — EK Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas patvirtino ir interneto tinklalapyje skelbia  atnaujintas Muitinio įvertinimo gaires Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo aktoir straipsniai.

prekybos kontrolė ir ekspertų sistemos registravimas

Šis dokumentas numatomas įtraukti į Muitinio įvertinimo kompendiumą metais. Šiame dokumente pabrėžiama, kad jis nėra teisiškai privalomas ir yra aiškinamojo pobūdžio.

prekybos kontrolė ir ekspertų sistemos registravimas

Jo tikslas — užtikrinti bendrą muitinių ir ekonominės veiklos vykdytojų supratimą ir parūpinti priemonę, kuri palengvintų teisingą ir suderintą taikymą valstybėse narėse.

Muitinio įvertinimo problemas tarptautiniu lygmeniu sprendžia Pasaulio muitinių organizacijos toliau — PMO Muitinio įvertinimo techninis komitetas, susirenkantis du kartus per metus centrinėje PMO būstinėje Briuselyje ir rengiantis įvairias papildomų gairių dėl Susitarimo praktinio taikymo ir interpretavimo priemones.

PMO yra parengusi Muitinio įvertinimo kompendiumą, kuriame pateikiamos Komiteto išvados, nuomonės ir komentarai dėl specifinių muitinio įvertinimo atvejų.

Bendrasis sveikatos įvežimo dokumentas: naujovės nuo š. m. gruodžio 14 d.

Išsamesnė informacija apie tai pateikiama PMO interneto tinklalapyje. Muitinį įvertinimą reglamentuojantys nacionaliniai teisės aktai - Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklės Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

Santrauka I Elektroninė prekyba — tai internete arba kituose internetinio ryšio tinkluose vykdoma prekyba prekėmis ir paslaugomis. ES skatina elektroninę prekybą, siekdama užtikrinti, kad įmonės ir vartotojai internete galėtų prekiauti tarptautiniu mastu taip pat, kaip ir savo vietos rinkose. Remiantis naujausiais prieinamais statistiniais duomenimis,  m. II Kai elektroninėmis prekėmis ir paslaugomis prekiaujama tarpvalstybiniu lygmeniu, valstybės narės renka PVM ir muitus.

Prekių muitinė vertė taip pat yra svarbi skaičiuojant importo PVM ir statistikos tikslais. Tarybos įgyvendinimo reglamentas ES Nr. Komisijos reglamentas ES Nr.

Spausdinti Lietuvos metrologijos inspekcija, vykdydama teisinę metrologinę priežiūrą, atlieka: matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų gamintojų, pardavėjų bei naudotojų Metrologijos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę; matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų rinkos priežiūrą; matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę; fasuotų prekių ir matavimo indų kontrolę; parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kiekio kontrolę. Teisinis metrologinis reglamentavimas taikomas matavimo priemonėms, naudojamoms: nustatant prekių, energijos, paslaugų kiekį ir vertę tiesioginio pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo bei atsiskaitant už suteiktas paslaugas ir prekes, kai nuo jų kiekio matavimo priklauso kaina; matavimams, kai nuo jų rezultatų priklauso baudos ar žalos atlyginimo dydis; sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkosaugos ir darbų saugos ir kitose srityse naudojamoms matavimo priemonėms, kurių sąrašus tvirtina Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras. Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnų teisės: pateikę tarnybinį pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka patekti į Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių ūkio subjektų teritoriją, pastatus, patalpas ir atlikti patikrinimus, gauti reikalingą informaciją ir dokumentus, taip pat naudoti fotografavimo, filmavimo ir garso įrašymo įrangą, į fizinio asmens gyvenamąsias patalpas turi teisę patekti tik tuo atveju, jeigu šis fizinis asmuo sutinka ir įstatymai nenustato kitaip; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka paimti tyrimui matavimo priemonę, fasuotas prekes ar matavimo indus metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti; pasitelkti ekspertus konsultantuskitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų atstovus.